ODÜ, devlet üniversiteleri arasındaki yerini 18’inci sıraya taşıdı

ODÜ, devlet üniversiteleri arasındaki yerini 18’inci sıraya taşıdı

Lisans öğrencilerinin memnuniyet düzeylerinin ölçüldüğü Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2022 Raporu sonuçlarına göre Ordu Üniversitesi, 126 devlet üniversitesi arasında 18’inci sırada yer alırken, Karadeniz Bölgesi’nde bulunan üniversiteler arasında ise birinci sıraya yerleşti.

Üniversite Araştırma Laboratuvarı (ÜniAr) kurucuları Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel tarafından gerçekleştirilen araştırmaya, 126 devlet ve 73 vakıf olmak üzere toplamda 199 üniversite dahil edildi. Ordu Üniversitesi, lisans düzeyindeki öğrencilerin memnuniyet düzeylerinin ölçüldüğü ve 47 bin 682 öğrencinin yer aldığı araştırmanın genel memnuniyet sıralamasına göre geçen yıl 71’inci sırada olan yerini 33’üncü sıraya, devlet üniversiteleri arasındaki yerini ise 42’den 18’inci sıraya taşıdı.

Öğrenim deneyiminin tatminkarlığı, yerleşke ve yaşamının doyuruculuğu, akademik destek ve ilgi, kurumun yönetim ve işleyişi, öğrenme imkan ve kaynaklarının zenginliği ile kişisel gelişim ve kariyer desteği alanlarında öğrencilerin memnuniyetlerini araştırıldığı TÜMA 2022 Raporu sonuçlarına göre Ordu Üniversitesi, Karadeniz Bölgesi’nde bulunan 21 üniversite içerisinde ilk sıraya yerleşti.

Araştırmanın diğer sonuçlarına göre Ordu Üniversitesi, öğrenim deneyimi tatminkarlığı sıralamasında 40’ıncı Karadeniz Bölgesi üniversiteleri arasında birinci, yerleşke ve yaşamının doyuruculuğu sıralamasında 46’ncı Karadeniz Bölgesi üniversiteleri arasında 2’nci, akademik destek ve ilgi sıralamasında 40’ıncı Karadeniz Bölgesi üniversiteleri arasında birinci, kurumun yönetim ve işleyişinden memnuniyet sıralamasında 35’inci Karadeniz Bölgesi üniversiteleri arasında birinci, öğrenme imkan ve kaynaklarının zenginliği sıralamasında 73’üncü Karadeniz Bölgesi üniversiteleri arasında 3’üncü ve kişisel gelişim ve kariyer desteği sıralamasında 47’inci Karadeniz Bölgesi üniversiteleri arasında birinci sırada yer aldı.

EĞİTİM 25.07.2022 12:41:00 0