AFAD 2024-2028 Stratejik Planı Yayımlandı

AFAD 2024-2028 Stratejik Planı Yayımlandı

GÜNDEM 29.05.2024 01:56:51 0
AFAD 2024-2028 Stratejik Planı Yayımlandı

AFAD'ın 5 yıllık yol haritasını oluşturacak olan ve 6 amaç altında 23 hedefin ve 66 göstergenin yer aldığı 2024 - 2028 AFAD Stratejik Planı yayımlandı. Planda AFAD'ın vizyonu "Afetlere dirençli toplum oluşturmak" olarak belirlendi.

2024 - 2028 AFAD Stratejik Planı, Başkanlığımızın kuruluşundan bugüne yürütülen çalışmalar, uygulama sürecini tamamlanmış olan iki stratejik planın getirileri ve özellikle 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler ile diğer afetlerden edinilen tecrübeler ışığında, yol haritası niteliğinde bir doküman olarak hazırlandı.

2024 - 2028 AFAD Stratejik Planı'nda; AFAD'ın Misyonu: "Risk odaklı afet yönetimi anlayışıyla afet ve acil durum süreçlerini etkin bir şekilde yönetmek, ilgili tüm paydaşlarla koordinasyon sağlamak ve bu alanda politikalar üretmek." şeklinde kayda geçti. AFAD'ın Vizyonu ise "Afetlere dirençli toplum oluşturmak." olarak belirlendi.

2024 - 2028 AFAD Stratejik Planı'nda 6 amaç altında 23 hedef ve 66 gösterge yer alıyor.

Amaçlar: Afet risk azaltma çalışmalarının etkinliğini artırmak, Afet ve acil durumlara kurumsal ve toplumsal olarak en iyi şekilde hazırlanmak, Afetlere müdahale süreçlerinin hızlı, etkin ve koordineli yürütülmesini sağlamak, Afet ve acil durum sonrası iyileştirme süreçlerinin hızlı, etkin ve koordineli yürütülmesini sağlamak, Uluslararası etkinliği artırarak küresel bir aktör haline gelmek, Bilgi, teknolojik altyapı ve insan kaynağı açısından güçlü ve yeniliklere açık sürekli öğrenen bir kurum olmak.


Haber Kaynak : haberyaz.com.tr