Son Dakika

SA�nav Stresiyle BaAYa A�A�kmak A�A�in 6 Kural

Haziran , 2019 | tarafından Art haber Net
SA�nav Stresiyle BaAYa A�A�kmak A�A�in 6 Kural
Kayseri
0

GenA�lerin yaAYamA�nda birer dA�nA?m noktasA� olan sA�navlar A�ncesinde ortaya A�A�kan aAYA�rA� stres ve kaygA� olumsuz sonuA�larA� da beraberinde getiriyor. YA�kA�cA� etkiye sahip yA?ksek kaygA� dA?zeyi ile baAY etmek iA�in sA�navlardan A�nce bazA� A�nlemlerin alA�nmasA� gerekiyor. Memorial Kayseri Hastanesia��nden Uzman Klinik Psikolog Hande TaAYtekin, sA�nav kaygA�sA�yla ilgili bilgi verdi ve uyarA�larda bulundu.
YA�netilemeyen kaygA� zarar verir.

KaygA�, olmasA� beklenen olumsuz bir problemle ilgili endiAYe duyma olarak tanA�mlanA�r. KaygA� aynA� zamanda sempatik sinir sisteminin aktif hale gelmesine neden olur. Sempatik sinir sistemi, vA?cudun A�eliAYki yaAYadA�AYA� dA�nemlerde devreye girerek ve organlarA� kargaAYaya karAYA� uyarA�r. Yani sempatik sinir siteminin aktif olmasA� durumunda vA?cuda savaAY ya da kaA� uyarA�sA� verilmektedir. SA�nav dA�nemlerinde ise A�AYrencilerin bA?yA?k bir bA�lA?mA? kaygA� ve stres yaAYamakta, kontrol edilemeyen ve yA�netilemeyen kaygA�, psikolojik aA�A�dan olumsuz etkiler bA�rakmaktadA�r. SA�nav olgusuna karAYA� gA�sterilen kaygA�, aynA� zamanda bu olguya karAYA� A�oAYu zaman bir direnA� oluAYturur. Bu direncin sonunda kaygA�ya baAYlA� olumsuz sonuA�lar ortaya A�A�kmaktadA�r.

Bunlar:
1. Motivasyon saAYlayamamak, A�zellikle sA�nava motive olma konusunda sorun yaAYamak.
2. Enerji seviyesindeki dA?AYA?klA?k, sA?rekli uyku hali, sabahlarA� yataktan A�A�kmada isteksiz davranmak. womens viagra in canada, womens viagra in canada, womens viagra in canada, womens viagra in canada, womens viagra in canada, womens viagra in canada, womens viagra in canada, womens viagra in canada, womens viagra in canada, womens viagra in canada, womens viagra in canada, womens viagra in canada, womens viagra in canada, womens viagra in canada, womens viagra in canada, womens viagra in canada, womens viagra in canada, womens viagra in canada.
3. A�AYtahA�n belirgin olarak artmasA� ya da azalmasA�. Buna baAYlA� olarak aAYA�rA� kilo alma ya da zayA�flama sonucunda metabolizmadaki deAYiAYiklikler.
4. SA�nav stresi sonucunda ortaya A�A�kan depresyon hali.
Gelecek kaygA�sA� takA�ntA� haline gelirse
Gelecek kaygA�sA�nA� takA�ntA� haline getiren A�AYrenciler iA�in sA�navlar, kaygA� ve stres kaynaAYA�dA�r. Olumsuz sonuA�larla karAYA�laAYan A�AYrenci sA�nav kaygA�sA�na gA�sterdiAYi direnci bir sA?re sonra a�?kaA�ma yA�nteminea�� baAYvurarak halletmeye A�alA�AYA�r. Ancak hayat boyu bazA� durum ve olaylar karAYA�sA�nda duyulan kaygA�nA�n her zaman olumsuz etkileri ortaya A�A�kmaz. Belli bir dA?zeydeki kaygA� motive ediciyken, kaygA� dA?zeyinin kontrol edilemeyen ve yA?ksek olmasA� sA�navlarda baAYarA�sA�zlA�AYa neden olur. A�te yandan, yapA�lan araAYtA�rmalarda kaA�mak yerine savaAYmayA� seA�en birA�ok A�AYrencinin A�oAYu zaman A�nem arz eden durumlar karAYA�sA�nda kendini yeniden konumlandA�rdA�AYA� ve uyum saAYladA�AYA� belirlenmiAYtir. KaygA� olumlu bir yA�ne aktarA�ldA�AYA�nda, kaygA�ya neden olan durumla ilgili plan yapA�lmasA�na, tehdit unsurlarA�nA�n fark edilmesine, uyum saAYlayA�cA� yA�ntemlerin keAYfedilmesine olanak saAYlayacaktA�r.
KaygA�nA�n azA� yarar A�oAYu zarar
A�nsanlar yaAYamlarA�nA�n belirli dA�nemlerinde kaygA� ve stresle yA?z yA?ze gelmektedir. KaygA� dA?zeyinin yA?ksek olmasA� bireydeki olumsuz uyaranlarA� harekete geA�irmektedir. Bu yA?zden kaygA�nA�n aAYA�rA� dA?zeyde olmasA� yarar deAYil zarar vermektedir. Ancak a�?biraz kaygA�a�� duymak uyum saAYlayA�cA�dA�r. Genellikle A�AYrenciler iA�in sA�nav terimi korku ve kaygA�yA� A�aAYrA�AYtA�rA�r. A�AYrenciler sA�nav sA�rasA�nda yaAYanabilecek olumsuz problemleri, o problemler henA?z gerA�ekleAYmemiAYken veya hiA� gerA�ekleAYmeyecekken A�ncesinde kaygA� duyarak dA?AYA?nmeye baAYlar. Bu olumsuz dA?AYA?nceler, A�AYrencilerde fiziksel ve ruhsal zorlanmalara yol aA�makta, yetersizlik duygusuna veya baAYarA�sA�z olacaklarA�na dair inanA�lar oluAYturmalarA�na neden olmaktadA�r.

SA�nav kaygA�sA�nA� kontrol edebilmek iA�in
1. SA�nava dA?zenli olarak yeterince A�alA�AYma konusunda kendinizi motive edin.
2. SA�nav A�ncesinde sizi mutlu edecek sevdiAYiniz yararlA� besinler tA?ketin.
3. SA�nav konusunda olumsuz dA?AYA?nceleriniz yoAYunsa spor yapA�n.
4. Uykunuz dA?zenli olsun, gA?nlA?k 7-8 saat uyuma konusunda kendinizi programlayA�n.
5. Sevilen kiAYilerle boAY zamanlarda iletiAYimde olun ve onlarla vakit geA�irin.
6. Motivasyon saAYlayA�cA� hobileriniz varsa kesinlikle yapA�n.
SA�nav gA?nA? ne yapA�lmalA�?
Son ana kadar ders A�alA�AYmayA�n, sA�navdan A�nce gevAYeme yA�ntemlerini uygulayA�n.
SA�nav yerini bir gA?n A�nceden gA�rA?n.
SA�nav gA?nA? yanA�nA�za alacaAYA�nA�z eAYyalarA� bir gA?n A�nceden hazA�rlayA�n.
SA�nav gA?nA? en rahat kA�yafetleri tercih edin. Dar ve hava almayan kA�yafetleri yerine pamuklu terletmeyen ve bol giysiler giyin.
SA�nava gA?nA? erkenden yola A�A�kA�n, kendinize inanA�n ve gA?venin.
A�AYrenciler iA�in sA�nav olgusu kaygA� ve korku unsurlarA�yla birleAYmemelidir. A�AYrenciler iA�in sA�nav, amaA�larA�na ulaAYmada A�AYA�k tutan bir kA�lavuz olmalA�dA�r. SA�nav, A�AYrencilerin kapasiteleri iA�in belirleyici deAYil onlara hedefleri iA�in yol gA�sterici olmalA�dA�r.

GA?lsoy, a�?TA?rkiyea��nin En HA�zlA� BA?yA?yen 100 Azirketia�� arasA�nda yer alan Kayseri'nin 3 iAYletmesini ziyaret etti
UyuAYturucu operasyonunda Afgan ve A�ranlA�lar gA�zaltA�na alA�ndA�

Bir Cevap Yazın