Okulların açılmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı!

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim kurumlarının açılmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, 1-4'üncü sınıflarda öğrenci sayısının toplamda 10'un altına düşmesi durumu, ulaşım şartlarının elverişsiz olması veya öğrenci velilerinin çocuklarının taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamında öğrenim görmelerini istememeleri halinde, öğrenci sayısına bakılmaksızın valilik tarafından uygun görülmesi durumunda Bakanlıkça bu ilkokulların açık kalması sağlanabilecek. Bu durum hariç toplam öğrenci sayısının okul öncesi ve ilkokullarda 10, ortaokullarda, imam hatip ortaokullarında ve yatılı bölge ortaokullarında 30, ortaöğretim kurumlarında ise 40'ın altına düşmesi halinde kurum kapatılacak.

Ortaokul ve imam hatip ortaokulu açılabilmesi için en fazla 32 derslik, 5'inci sınıfta en az 15 ya da toplamda 30 öğrenci, fen dersliği, görsel sanatlar atölyesi veya müzik dersliği, teknoloji ve tasarım atölyesi ile spor veya drama salonu bulunması gerekecek.

EĞİTİM 2.10.2020 13:42:00 0