İngiltere'nin Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını düzenleyen kanun teklifi kabul edildi

İngiltere'nin Brexit kararı sonrasında Türkiye ile mutabık olduğu serbest ticaret anlaşmasını da içeren uluslararası anlaşmanın onaylanmasını uygun bulan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda oy birliğiyle kabul edildi.

İngiltere'nin Brexit kararı sonrası Türkiye ile vardığı serbest ticaret anlaşmasını da içeren uluslararası anlaşmanın onaylanmasını uygun bulan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel Kurulda, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında ticari ilişkilerin sürmesi için imzalanan serbest ticaret anlaşmasını da içeren kanun teklifi ile Arnavutluk, Filistin ve EFTA devletleriyle imzalanan serbest ticaret anlaşmalarını'da kapsayan uluslararası anlaşmaların uygun bulunduğuna dair 4 kanun teklifi müzakerelerin ardından kabul edildi. 

GÜNDEM 29.01.2021 13:06:00 0