Araç Almayı Düşünenler Dikkat!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, taşıt kredisi vadelerinde birtakım değişiklikler yaptı. Yapılan değişikliklerde vade sınırları düşürüldü.

BDDK tarafından duyurulan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Kredi Yönetmeliği) 12/A maddesinin 6. fıkrası ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyetleri Esası Hakkında Yönetmeliğin (Finansal Kurumlar Yönetmeliği) 11/A maddesinin 5. fıkrası uyarınca, Kredi Yönetmeliğinin 12/A maddesinin 3. fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin 2. fıkrasında düzenlenen kredi vade sınırlarının;

- Nihai fatura değeri üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde kırk sekiz aydan otuz altı aya,

- Nihai fatura değeri yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde kırk sekiz aydan yirmi dört aya,

- Taşıt teminatlı kredilerde kırk sekiz aydan otuz altı aya indirilmesine karar verilmiştir. 

TEKNOLOJİ 18.12.2020 11:53:00 0