Son Dakika

CHP GENEL BAAzKAN YARDIMCISI A?NAL A�EVA�KA�Z: A?LKEMA�ZDE AzA�MDA� DE SEA�A�M YOLSUZLUAzU MU A�THAL EDA�LMEKTEDA�R?

Mayıs , 2019 | tarafından Art haber Net
CHP GENEL BAAzKAN YARDIMCISI A?NAL A�EVA�KA�Z: A?LKEMA�ZDE AzA�MDA� DE SEA�A�M YOLSUZLUAzU MU A�THAL EDA�LMEKTEDA�R?
Politika
0

CHP Genel BaAYkan YardA�mcA�sA� ve A�stanbul Milletvekili A?nal A�evikA�z, VenezA?elaa��nA�n YA?ksek SeA�im Kurulu Olan Ulusal SeA�im Konseyia��nin BaAYkanA� Tibisay Lucena’nA�n 9 Bavulla A�stanbula��a gelmesini gA?ndeme taAYA�dA�.

Genel BaAYkan YardA�mcA�sA� A?nal A�evikA�za��A?n CumhurbaAYkanA� YardA�mcA�sA� Fuat OktayA�tarafA�ndan yazA�lA� olarak cevaplandA�rA�lmasA� istemiyle TBMM BaAYkanlA�AYA�na sunduAYu soru A�nergesi AYA�yle:

TA?RKA�YE BA?YA?K MA�LLET MECLA�SA� BAAzKANLIAzINA

viagra australia online, viagra australia online, viagra australia online, viagra australia online, viagra australia online, viagra australia online.

AAYaAYA�da belirtilen sorularA�mA�n CumhurbaAYkanA� YardA�mcA�sA� Fuat OKTAYA�tarafA�ndan yazA�lA� olarak cevaplandA�rA�lmasA�nA� saygA�larA�mla arz ederim.

Ahmet A?nal A�EVA�KA�Z
A�stanbul Milletvekili

Kamuoyuna yansA�yan bilgilere gA�re VenezA?elaa��nA�n YA?ksek SeA�im Kurulu olan Ulusal SeA�im Konseyia��nin BaAYkanA� Tibisay Lucena 2 MayA�s 2019 tarihinde, 9 bavulla A�stanbula��a gelmiAYtir. AA�A�k kaynaklarda paylaAYA�lan bilgilere gA�re, 7,360 $ tutarA�ndaki business class biletinde yazan dA�nA?AY tarihi 14 MayA�sa��tA�r. Venezuelaa��daki durum gA�zA�nA?nde bulundurulduAYundaA�Lucenaa��nA�n geri dA�nmeme ihtimali de mevcuttur. Tibisay Lucena, BolivarcA� Venezuela Cumhuriyetia��nde Ulusal SeA�im Konseyi’nin (CNE) baAYkanA�dA�r. Lucenaa��nA�n ismi Venezuelaa��da seA�im AYaibelerine karA�AYmA�AYtA�r. Venezuela halkA�nA�n bir bA�lA?mA?nden bA?yA?k tepki gA�ren bir isimdir. A�rneAYin, Lucenaa��nA�n Venezuelaa��da TemmuzA�2017’de yapA�lan ve bir milyon hileli oy nedeniyle AYaibeli olduAYu dA?AYA?nA?len seA�imlerde rol oynadA�AYA� belirtilmektedir. SA�z konusu seA�imlerde a�?katA�lA�m oranA�a��na iliAYkin verilerin de sahte olduAYu ileri sA?rA?len ciddi iddialar arasA�ndadA�r.A�Tibisay Lucenaa��ya iliAYkin aA�A�k kaynaklar bu kiAYinin birA�ok A?lke ve kuruluAYun yaptA�rA�m listesinde olduAYunu gA�stermektedir. Lucenaa��nA�n Venezuelaa��nA�n komAYusu Kolombiyaa��ya giriAYi yasaktA�r. ABD, Kanada, AB, Meksika, Panama, A�sviA�re Lucenaa��ya yaptA�rA�m uygulamaktadA�r. YaptA�rA�m uygulanan onlarca VenezuelalA� yetkiliden sadece altA� kiAYiye bu A?lkelerin tamamA� tarafA�ndan yaptA�rA�m uygulanmaktadA�r ve Lucena da bu altA� kiAYiden birisidir. AdA�nA�n 200 kiAYilik yaptA�rA�m listesinde de Avrupa BirliAYia��nin 18 Ocak 2018’de ilan ettiAYi yedi kiAYilik yaptA�rA�m listesinde de yer almasA�, onun a�?A�ok A�nemlia�� bir AYahsiyet olduAYunu gA�stermektedir. Kendisine uygulanan yaptA�rA�mlarA�n temel gerekA�esi Venezuela seA�imlerindeki rolA?dA?r. YukarA�daki bilgi ve geliAYmeler A�AYA�AYA�nda, Venezuela Ulusal SeA�im Konseyi BaAYkanA� Tibisay Lucenaa��nA�n A�stanbul ziyareti en hafif ifadeyle AYA?phelidir. Bu baAYlamda;

1.Venezuelaa��ya yaptA�rA�m uygulayan bA?tA?n A?lkelerin ve kuruluAYlarA�n listesinde olan Lucenaa��nA�n neden TA?rkiyea��ye geldiAYine dair size ulaAYan bilgiler nelerdir?

2. 12 gA?nlA?k bir seyahat iA�in yanA�nda dokuz bavul taAYA�masA� izaha muhtaA� deAYil midir? Bu konuyla ilgili olarak bir inceleme yapA�lmA�AY mA�dA�r?

3. YSKa��nA�n 23 Hazirana��da A�stanbul seA�imlerinin yenilenmesine yA�nelik kararA� gA�z A�nA?nde bulundurulduAYunda, ismi seA�im AYaibelerine karA�AYmA�AY bu AYahsA�n A�stanbula��da bulunmasA�, yenilenecek A�stanbul seA�imlerine iliAYkin yurttaAYlarA�mA�zda endiAYeler yaratmA�AYtA�r. SeA�imlerin gA?venliAYi aA�A�sA�ndan bu ziyaret ve adA�geA�enin TA?rkiye’deki temaslarA� konusunda hangi tedbirler alA�nmA�AYtA�r?

4. Venezuelaa��dan TA?rkiyea��ye getirildiAYi ileri sA?rA?len altA�nlarA�n A�stanbul seA�imleri kapsamA�nda kullanA�lacaAYA� iddiasA� hakkA�nda hangi araAYtA�rmalar yapA�lmA�AY ve hangi tedbirler alA�nmA�AYtA�r?

5. A�ktidar yetkilileri ile ismi geA�en AYahA�s arasA�nda gA�rA?AYmeler olmuAY mudur? Bu gA�rA?AYmeler ne zaman baAYlamA�AYtA�r? Toplam kaA� gA�rA?AYme yapA�lmA�AYtA�r? GA�rA?AYmelerin gA?ndeminde neler yer almA�AYtA�r?

6. Her AYeyin ithal edildiAYi A?lkemizde, AYimdi de seA�im yolsuzluAYu mu ithal edilmektedir?

CHP GENEL BAAzKAN YARDIMCISI LALE KARABIYIK: ENGELLA� VATANDAAzLARIMIZIN KENDA� AYAKLARI A?ZERA�NDE DURABA�LMELERA�NA� SAAzLAYACAK A�ALIAzMALAR BA�R AN A�NCE YAPILMALIDIR!
CHP GENEL BAAzKAN YARDIMCISI VE PARTA� SA�ZCA?SA? FAA�K A�ZTRAKa��IN BASIN TOPLANTISI

Bir Cevap Yazın