Son Dakika

Cezayira��in Milli KahramanA� UludaAY A?niversitesia��nde AnA�ldA�

Aralık , 2017 | tarafından Emrah ÖZĞAN
Cezayira��in Milli KahramanA� UludaAY A?niversitesia��nde AnA�ldA�
Kültür & Sanat
0

UludaAY A?niversitesi Tarih BA�lA?mA?, 19. yA?zyA�lda Cezayira��in Milli KahramanA� Olarak Bilinen EmA�r Abdulkadir El-CezA?irA�a��yi Panelle AndA�.A�

Mete Cengiz KA?ltA?r Merkezia��nde dA?zenlenen panelin aA�A�lA�AYA�nda konuAYan RektA�r YardA�mcA�sA� Prof. Dr. Mehmet YA?ce, TA?rkiyea��nin OsmanlA� imparatorluAYunun bir mirasA�A�sA� olduAYunu ve hinterlandA�nda gerA�ekleAYen bA?tA?n olaylarA�n bir AYekilde A?lkemizi ilgilendirdiAYini ve bu olaylara lA?kayA�t kalmanA�n mA?mkA?n olmadA�AYA�nA� sA�yledi. A�bn-i Halduna��un a�?coAYrafya bir mukadderattA�ra�? sA�zA?ne atA�fta bulunan Prof. Dr. Mehmet YA?ce, a�?Tarih ve coAYrafya bize bu rolA? biA�miAYtir.

Bu coAYrafya bizim kaderimizdir. Bu kader dolayA�sA�yla A?stA?mA?ze bazA� yA?kler yA?klenmiAY olabilir. Bu yA?kleri de A�ekeceAYiza�? dedi.

CEZAYA�Ra��A�N MA�LLA� KAHRAMANI ULUDAAz A?NA�VERSA�TESA�a��NDE ANILDI

CEZAYA�Ra��A�N MA�LLA� KAHRAMANI ULUDAAz A?NA�VERSA�TESA�a��NDE ANILDI

EmA�r Abdulkadir El-CezA?irA�a��nin vatanseverliAYi uAYruna canA�nA� ortaya koymuAY saygA�n bir kiAYilik olduAYunu anlatan RektA�r YardA�mcA�sA� Prof. Dr. YA?ce, a�?FransA�z iAYgaline karAYA� verdiAYi onurlu mA?cadelesi ile bA?tA?n dA?nyanA�n takdir ve hayranlA�AYA�nA� kazanmA�AY, vatanseverlik, kahramanlA�k ve liderlik konusuna tarihe adA�nA� altA�n harflerle yazdA�rmA�AY ender insanlardan biridir. Bize de benzeyen A�zelliAYi, vatanseverliAYi uAYruna canA�nA� ortaya koymuAYtur.

Emira��in 15 yA�l sA?ren baAYA�msA�zlA�k mA?cadelesi dA?AYman tarafA�ndan esir alA�nA�ncaya kadar devam etmiAY, zamanA�n en modern ordularA�na karAYA� son ana kadar direnmiAYtir. HenA?z 25 yaAYA�ndayken A?lkesinin yA?kA?nA? omuzlayan bu kahraman, sahip olduAYu yA?ksek haslet ve kabiliyetler ile dA?AYmanlarA�nA�n bile derinden etkilemiAY, gerek savaAY alanA�nda, gerek siyasi arenada bA?yA?k baAYarA�lar gA�stererek A?lkesini ve milletini onurlandA�rmA�AYtA�r. O derece baAYarA�lA� bir komutan ki, kendisini dA?AYmanA�na kabul ettirmiAY ve dA?AYmanlarA� tarafA�ndan bile alkA�AYlanmA�AY. DA?AYmanlarA� tarafA�ndan bile takdir edilmek her insana nasip olmayan bir A�zelliktira�? diye konuAYtu.

Prof. Dr. YA?ce, Kuzey Afrika’nA�n baAYA�msA�zlA�k mA?cadelesinde sergilediAYi askeri baAYarA�larA�ndan dolayA� bA?tA?n dA?nyanA�n siyasi kimliAYiyle A�ok yakA�n olarak tanA�dA�AYA� EmA�r Abdulkadir El-CezA?irA�a��nin; aynA� zamanda A�slA?m tasavvufunda manevi hizmette bulunmuAY divan sahibi bA?yA?k bir sufi olduAYunu da kaydetti.

EmA�r Abdulkadir El-CezA?irA�a��nin bir dA�nem Bursaa��da da kaldA�AYA�nA� hatA�rlatan YA?ce, a�?Azehrimiz TA?rk ve A�slam tarihi iA�inde bu anlamda da A�nemli misyonlar A?stlenmiAYtir. Cezayiria��nin de bu AYehirde bulunmuAY olmasA� ve onu bu A?niversitede anA�yor olmak bizim iA�in onurdura�? dedi.

UludaAY A?niversitesi Tarih BA�lA?mA? BaAYkanA� Prof. Dr. Cafer A�iftA�i de konuAYmasA�nda, Cezayira��deki kabilelerin FransA�z iAYgaline karAYA� Emir AbdA?lkadira��e baAYlA�lA�klarA�nA� beyan ettikleri tarih olan 27 KasA�m 1832a��nin 185. yA�ldA�nA?mA? sebebiyle bu paneli dA?zenlediklerini belirterek, a�?Bu A�erA�evede EmA�r AbdA?lkadira��in Cezayira��in kuzeybatA�sA�ndaki Maskaraa��da (Muaskar) doAYmasA� ve Bursaa��nA�n Maskaraa��yla kardeAY AYehir olmasA�, ayrA�ca El-CezA?irA�a��nin Bursaa��da yaklaAYA�k 2,5 seneye yakA�n yaAYamA�AY olmasA�; panelin Bursaa��da dA?zenlenmesi aA�A�sA�ndan uygun ve anlamlA�dA�ra�? dedi.

Tarih BA�lA?mA? BaAYkanA� Prof. Dr. Cafer A�iftA�i, EmA�r Abdulkadir El-CezA?irA�a��nin Bursa yA�llarA� hakkA�nda da AYunlarA� sA�yledi:
a�?OsmanlA� topraklarA�nda yaAYamasA� hususunda Sultan AbdA?lmecid ile Fransa A�mparatoru III. Napolyona��un uzlaAYmalarA� A?zerine 1853 yA�lA�nda Bursaa��ya getirilen El-CezA?irA�, burada kendisi ve ailesi iA�in tahsis edilen bir konakta yaAYadA�.

Bu sA?reA�te Arap Camiia��nde vaazlar verdi, ArapA�a fA�kA�h dersleri verdi, fakirlere yardA�mlarda bulundu, A�ocuklarA�nA�n eAYitimi ile ilgilendi. SA?nnet tA�renlerine katA�lan, cuma namazlarA� sonrasA� sadaka daAYA�tan EmA�r AbdA?lkadir, Bursaa��daki askeri erkA?n ve yA?ksek memurlar tarafA�ndan ziyaret edilir, sultan tarafA�ndan kendisine hediyeler ulaAYtA�rA�lA�rdA�. 1855 tarihli 7 AYiddetinin A?zerindeki bA?yA?k deprem; onun konaAYA�nA�n yA�kA�lmasA�na, kA?tA?phanesinin yanmasA�na, bahA�elerinin zarar gA�rmesine sebep oldu. Bu depremin verdiAYi zarar ve yaAYanan korku EmA�r AbdA?lkadira��in Bursaa��dan ayrA�lmak istemesi ile sonuA�landA� ve 1883a��e kadar yaAYayA�p vefat edeceAYi Azama��a yerleAYtirildi.a�?
DoA�. Dr. Zeynep DA�rtok AbacA� ve AraAYtA�rma GA�revlisi Zeynep YetiAYir de, EmA�r Abdulkadir El-CezA?irA�a��nin hayatA�nA� ayrA�ntA�lA� olarak anlattA�.

BaAYbakan YA�ldA�rA�m, Kore Gazileriyle Birlikte a�?Aylaa�? Filmini A�zledi
AydA�nlA� SanatA�A�lar Edremita��te FotoAYraf Sergisi AA�tA�

Bir Cevap Yazın