Son Dakika

a�?A�alA�AYma BakanA� A�alA�AYanlarA�n SorunlarA�nA� GA�rmezden Gelmeye Devam Etmektedira�?

Ağustos , 2018 | tarafından Yasemin DALYAN
a�?A�alA�AYma BakanA� A�alA�AYanlarA�n SorunlarA�nA� GA�rmezden Gelmeye Devam Etmektedira�?
Politika
0

Cumhuriyet Halk Partisi Genel BaAYkan YardA�mcA�sA� ve Emek BA?rolarA� Genel KoordinatA�rA? Veli AAYbaba, a�?Aile, A�alA�AYma ve Sosyal Hizmetler BakanlA�AYA�a��nA�n 100 GA?nlA?k A�alA�AYma ProgramA�a��na iliAYkin yazA�lA� bir aA�A�klama yaptA�. AAYbabaa��nA�n aA�A�klamasA� AYA�yle:

A�a�?A�ALIAzMA BAKANI A�ALIAzANLARIN SORUNLARINI GA�RMEZDEN GELMEYE DEVAM ETMEKTEDA�Ra�?

CumhurbaAYkanA� ErdoAYan tarafA�ndan aA�A�klanan ‘100 GA?nlA?k A�craat ProgramA�’ndaA�A�Aile,A�alA�AYma ve Sosyal HizmetlerA�A�BakanlA�AYA�’na dair eylem planA�nA�n da ortaya A�A�kmA�AY olduAYunu A�AYrendik. BakanlA�AYA�n aA�A�kladA�AYA� 100 gA?nlA?k A�alA�AYma programA�nda geA�miAY deneyimlerden farklA� herhangi bir A�alA�AYma olmadA�AYA� gibi, yeni dA�nemde A�alA�AYanlarA� ilgilendiren birA�ok A�nemli konu yine gA?ndeme alA�nmamA�AYtA�r.

KA�Ta��LERE KADRO MA?JDESi HAVADA MI KALDI?

30 Haziran 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayA�mlanan Bakanlar Kurulu kararA� ile kamu iktisadi teAYebbA?sleri (KA�T) ve baAYlA� ortaklA�klarA�nda taAYeron iAYA�i olarak A�alA�AYan iAYA�ilerin kadroya alA�nmasA�na iliAYkin yeni bir dA?zenleme yapA�lA�rken, AYu ana kadar bu durum ile ilgili gerekli A�alA�AYmalarA�n ve hazA�rlA�klarA�n yapA�lA�p yapA�lmadA�AYA�na dair herhangi bir somut aA�A�klamaya AYahit olmadA�k.

AynA� Bakanlar Kurulu kararnamesine gA�re Kamu A�ktisadi TeAYekkA?llerinin istihdam talepleri kadar iAYA�i kadroya alA�nacak ve bu sayA� Hazine MA?steAYarlA�AYA�nA�n belirleyeceAYi sayA�yA� geA�emeyecektir. Yeni A�alA�AYma BakanA�a��nA�n 100 gA?nlA?k eylem programA�nda yer alan 40 madde arasA�nda KA�Ta��lerde kadroya geA�irilecek iAYA�iler ile ilgili herhangi bir ibare bulunmamaktadA�r.

mark levin viagra . Yeni A�alA�AYma BakanA�na A�aAYrA�mA�z KA�Ta��lerde A�alA�AYan iAYA�ilerin kadroya geA�iAY sA?reci ile ilgili adA�mlarA�n bir an A�nce atA�lmasA� yA�nA?ndedir. AyrA�ca KA�Ta��lere kadro verilmesi yA�nA?nde ki son sA�z 30 Haziran tarihinde A�A�kan Bakanlar Kurulu kararnamesine gA�re Hazine mA?steAYarlA�AYA�na verilmiAYti.

Hazine MA?steAYarlA�AYA� artA�k Damat Albayraka��a baAYlandA�AYA�na gA�re, Albayraka��A�n konu ile ilgili gerekli A�alA�AYmalarA� yapA�p yapmadA�AYA�nA� da kadro bekleyen binlerce iAYA�iye aA�A�klamasA� gerekmektedir.

Emine ErdoAYan, TBMMa��deki a�?SA�fA�r AtA�ka�? A�alA�AYmalarA�nA� A�nceledi
CHP Genel BaAYkan YardA�mcA�sA� Ve Parti SA�zcA?sA? BA?lent Tezcan'A�n BasA�n AA�A�klamasA�

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir