Son Dakika

12.04.2018 Tarihli Disiplin Kurulu KararlarAi??

Nisan , 2018 | tarafından ali inbaşı
12.04.2018 Tarihli Disiplin Kurulu KararlarAi??
Spor
0

TA?rkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 12 Nisan 2018 tarihli toplantAi??sAi??nda gAi??rA?AYA?len konularAi?? karara baAYladAi??.

TA?rkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu 12 Nisan 2018 gA?nlA? toplantAi??sAi??nda aAYaAYAi??daki kararlarAi?? nolvadex buy, buy Zoloft online. almAi??AYtAi??r.

1 ai??i??Ai?? E.2018/ 142
MuAYla Orman Spor KulA?bA?ai??i??nA?n,Ai??24.03.2018 tarihinde MuAYlaai??i??da oynanan MuAYla Orman Spor KulA?bA? ai??i?? Bilecik Belediyesi Spor KulA?bA? TB2L mA?sabakasAi?? ile ilgili olarak;
a.Salon teknik teAi??hizatAi??nAi??n arAi??zalanmasAi?? ve bu arAi??zanAi??n mA?sabakanAi??n geAi?? baAYlamasAi??na neden olduAYu dikkate alAi??narak SAi??zleAYmesiz Basketbol Ligleri YAi??netim EsaslarAi?? TalimatAi??ai??i??nAi??n 69.1. maddesi ile Salon StandartlarAi?? ve GA?venlik TalimatAi??ai??i??nAi??n 22. maddesine aykAi??rAi??lAi??k sebebiyle Basketbol Disiplin TalimatAi??ai??i??nAi??n 34. ve 17. maddeleri gereAYince takdiren 1.500,00-TL para cezasAi?? ile cezalandAi??rAi??lmasAi??na,
b.SAi??zleAYmesiz Basketbol Ligleri YAi??netim EsaslarAi?? TalimatAi??ai??i??nAi??n 27.1. maddesine aykAi??rAi?? biAi??imde mA?sabakadan 30 dakika Ai??ncesinde ve mA?sabaka baAYlama saatinde ambulans hazAi??r bulundurulmamasAi?? nedeniyle Basketbol Disiplin TalimatAi??ai??i??nAi??n 34. ve 17. maddeleri gereAYince takdiren 1.500,00-TL para cezasAi?? ile cezalandAi??rAi??lmasAi??na, 2017ai??i??2018 sezonu iAi??erisinde aynAi?? ihlale iliAYkin 01.02.2018 tarih, E.2018/73, K.2018/72 sayAi??lAi?? Disiplin Kurulu KararAi?? ile kesinleAYmiAY bir cezanAi??n bulunduAYu anlaAYAi??lmakla verilen ceza Basketbol Disiplin TalimatAi??ai??i??nAi??n 10. maddesinde dA?zenlenen ai???tekerrA?rai??? hA?kmA? uyarAi??nca takdiren A? oranAi??nda arttAi??rAi??larak neticeten 1.875,00-TL para cezasAi??Ai??ile cezalandAi??rAi??lmasAi??na,
c.CezalarAi??n toplanmasAi?? sureti ileAi??3.375,00-TL para cezasAi??Ai??Ai??ile cezalandAi??rAi??lmasAi??na, oybirliAYi ile;Ai??(K.2018/164)

2 – E.2018/ 165
BeAYiktaAY Basketbol YatAi??rAi??mlarAi?? San. ve Tic. A.Az. gAi??revlisi Halit TaAYkAi??nai??i??Ai??n,Ai??07.04.2018 tarihinde Ai??stanbulai??i??da oynanan BeAYiktaAY Basketbol YatAi??rAi??mlarAi?? San. ve Tic. A.Az. ai??i?? Hatay BA?yA?kAYehir Belediyesi Spor KulA?bA? Bilyoner.com KadAi??nlar Basketbol SA?per Ligi mA?sabakasAi??ndaki hakareti nedeniyle ve ihlalin 2017ai??i??2018 sezonu iAi??erisinde ilk defa gerAi??ekleAYtirildiAYi dikkate alAi??narak Basketbol Disiplin TalimatAi??ai??i??nAi??n 31/1. ve 31/4. maddeleri gereAYince 10.000,00-TL para cezasAi??Ai??ile cezalandAi??rAi??lmasAi??na, fiilin mA?sabaka gAi??revlisine yAi??nelmiAY olmasAi?? dikkate alAi??narak verilen ceza takdiren A? oranAi??nda arttAi??rAi??larak neticetenAi??12.500,00-TL para cezasAi??Ai??ile cezalandAi??rAi??lmasAi??na, oybirliAYi ile;Ai??(K.2018/165)

3 ai??i??Ai?? E.2018/ 166
FenerbahAi??e Spor KulA?bA?ai??i??nA?n,Ai??08.04.2018 tarihinde Ai??stanbulai??i??da oynanan FenerbahAi??e Spor KulA?bA? ai??i?? Galatasaray Spor KulA?bA? Bilyoner.com KadAi??nlar Basketbol SA?per Ligi mA?sabakasAi??nda, salon teknik teAi??hizatAi??nAi??n arAi??zalanmasAi?? ve bu arAi??zanAi??n mA?sabakanAi??n duraksamasAi??na neden olduAYu dikkate alAi??narak SAi??zleAYmeli Basketbol Ligleri YAi??netim EsaslarAi?? TalimatAi??ai??i??nAi??n 70.1. maddesi ile Salon StandartlarAi?? ve GA?venlik TalimatAi??ai??i??nAi??n 21. maddesine aykAi??rAi??lAi??k sebebiyle Basketbol Disiplin TalimatAi??ai??i??nAi??n 34. ve 17. maddeleri gereAYince takdirenAi??5.000,00-TL para cezasAi??Ai??ile cezalandAi??rAi??lmasAi??na, oybirliAYi ile;Ai??(K.2018/166)

4 ai??i??Ai?? E.2018/ 167
Banvit Basketbol Sportif A.Az. gAi??revlisi Burak Erginai??i??in,Ai??07.04.2018 tarihinde BalAi??kesirai??i??de oynanan Banvit Basketbol Sportif A.Az. – Sakarya BA?yA?kAYehir Belediye Basketbol Spor KulA?bA? TahincioAYlu Basketbol SA?per Ligi mA?sabakasAi??nda, Basketbol SA?per Ligi YAi??netim EsaslarAi?? TalimatAi??ai??i??nAi??n 44.2. maddesine aykAi??rAi?? biAi??imde genel anons sistemi kullanAi??larak seyircilerin yAi??nlendirilmesi nedeniyle Basketbol Disiplin TalimatAi??ai??i??nAi??n 34. ve 16. maddeleri gereAYinceAi??ihtar cezasAi??Ai??ile cezalandAi??rAi??lmasAi??na, oybirliAYi ile;Ai??(K.2018/167)

5 – E.2018/ 168
07.04.2018 tarihinde Ai??stanbulai??i??da oynanan Galatasaray Odeabank ai??i?? TofaAY Spor KulA?bA? TahincioAYlu Basketbol SA?per Ligi mA?sabakasAi?? ile ilgili olarak;
a.Galatasaray Spor KulA?bA?ai??i??nA?n,Ai??seyircilerinin neden olduAYu Ai??irkin ve kAi??tA? tezahA?ratlar nedeniyle;
i.Eylemin 2017ai??i??2018 normal sezonu iAi??erisinde ev sahibi kulA?p olduAYu mA?sabakada ikinci kezAi??(T.11.01.2018-E.2018/23)Ai??gerAi??ekleAYtirilmesinden dolayAi?? Basketbol Disiplin TalimatAi??ai??i??nAi??n 39/1. ve 39/2. maddeleri gereAYinceAi??25.000,00-TL para cezasAi??Ai??ile cezalandAi??rAi??lmasAi??na,
ii.Eylemin Basketbol SA?per Ligi YAi??netim EsaslarAi?? TalimatAi??ai??i??nAi??n 73.1. maddesinde belirtildiAYi AYekildeAi??ai???mA?sabakanAi??n sAi??hhatini etkilemesi ya da mA?sabakanAi??n olaAYan seyrinde sA?rmesi imkA?nAi??nAi?? ortadan kaldAi??rmasAi??ai???Ai??sureti ile iki anons yapAi??lmasAi??na neden olduAYu anlaAYAi??lmakla, ihlalin aAYAi??rlAi??AYAi?? dikkate alAi??narak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin TalimatAi??ai??i??nAi??n 39/6. maddesi gereAYince takdiren 7.500,00-TL para cezasAi?? ile cezalandAi??rAi??lmasAi??na,
iii.CezalarAi??n toplanmasAi?? sureti ile neticetenAi??32.500,00-TL para cezasAi??Ai??Ai??ile cezalandAi??rAi??lmasAi??na,
b.Galatasaray Spor KulA?bA? gAi??revlisi Murat Karpuzai??i??un,Ai??Basketbol SA?per Ligi YAi??netim EsaslarAi?? TalimatAi??ai??i??nAi??n 44.2. maddesine aykAi??rAi?? biAi??imde genel anons sistemi kullanAi??larak seyircilerin yAi??nlendirilmesi nedeniyleAi??-aynAi?? ihlale iliAYkin 29.03.2018 tarih E.2018/148 ve K.2018/147 sayAi??lAi?? Disiplin Kurulu KararAi??, mA?sabaka tarihi olan 07.04.2018 tarihinde henA?z kesinleAYmemiAY olduAYundan Basketbol Disiplin TalimatAi??ai??i??nAi??n 10. maddesinde dA?zenlenen ai???tekerrA?rai??? hA?kmA?nA?n uygulanamayacaAYAi?? dikkate alAi??narak-Basketbol Disiplin TalimatAi??ai??i??nAi??n 34. ve 16. maddeleri gereAYinceAi??ihtar cezasAi??Ai??ile cezalandAi??rAi??lmasAi??na, oybirliAYi ile;Ai??(K.2018/168)

6 – E.2018/ 169
Samsun BA?yA?kAYehir Belediyesi Anakent Spor KulA?bA?ai??i??nA?n,Ai??07.04.2018 tarihinde Samsunai??i??da oynanan Samsun BA?yA?kAYehir Belediyesi Anakent Spor KulA?bA? ai??i?? Sigortam.net BakAi??rkAi??y Basket TBL mA?sabakasAi?? ile ilgili olarak;
a.Seyircilerinin neden olduAYu Ai??irkin ve kAi??tA? tezahA?ratlar nedeniyle;
i.Eylemin 2017ai??i??2018 normal sezonu iAi??erisinde ev sahibi kulA?p olduAYu mA?sabakada ikinci kezAi??(T.18.01.2018-E.2018/48)Ai??gerAi??ekleAYtirilmesinden dolayAi?? Basketbol Disiplin TalimatAi??ai??i??nAi??n 39/1. ve 39/2. maddeleri gereAYinceAi??7.500,00-TL para cezasAi??Ai??ile cezalandAi??rAi??lmasAi??na,
ii.Eylemin SAi??zleAYmeli Basketbol Ligleri YAi??netim EsaslarAi?? TalimatAi??ai??i??nAi??n 66.1. maddesinde belirtildiAYi AYekildeAi??ai???mA?sabakanAi??n sAi??hhatini etkilemesi ya da mA?sabakanAi??n olaAYan seyrinde sA?rmesi imkA?nAi??nAi?? ortadan kaldAi??rmasAi??ai???Ai??sureti ile bir anons yapAi??lmasAi??na neden olduAYu anlaAYAi??lmakla, ihlalin aAYAi??rlAi??AYAi?? dikkate alAi??narak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin TalimatAi??ai??i??nAi??n 39/6. maddesi gereAYince takdiren 1.250,00-TL para cezasAi?? ile cezalandAi??rAi??lmasAi??na,
iii.CezalarAi??n toplanmasAi?? sureti ile neticetenAi??8.750,00-TL para cezasAi??Ai??Ai??ile cezalandAi??rAi??lmasAi??na,
b.SAi??zleAYmeli Basketbol Ligleri YAi??netim EsaslarAi?? TalimatAi??ai??i??nAi??n 72.1. maddesine aykAi??rAi?? biAi??imde mA?sabakanAi??n oynandAi??AYAi?? salona biletsiz seyirci alAi??nmasAi?? nedeniyle Basketbol Disiplin TalimatAi??ai??i??nAi??n 34. ve 16. maddeleri gereAYinceAi??ihtar cezasAi??Ai??ile cezalandAi??rAi??lmasAi??na, oybirliAYi ile;Ai??(K.2018/169)

7 – E.2018/ 170
ElazAi??AY Basketbol Akademi Spor KulA?bA?ai??i??nA?n,Ai??08.04.2018 tarihinde ElazAi??AYai??i??da oynanan ElazAi??AY Basketbol Akademi Spor KulA?bA? ai??i?? Malatya BA?yA?kAYehir Belediyesi Spor KulA?bA? EBBL Grup MA?sabakasAi?? ile ilgili olarak;
a.Seyircilerinin neden olduAYu Ai??irkin ve kAi??tA? tezahA?ratlar nedeniyle;
i.Eylemin 2017ai??i??2018 sezonu iAi??erisinde ev sahibi kulA?p olduAYu mA?sabakada ilk kezgerAi??ekleAYtirilmesinden dolayAi?? Basketbol Disiplin TalimatAi??ai??i??nAi??n 39/1. ve 39/2. maddeleri gereAYinceAi??1.500,00-TL para cezasAi??Ai??ile cezalandAi??rAi??lmasAi??na,
ii.Eylemin anons yapAi??lmasAi?? gerektirdiAYi mA?sabaka gAi??revlileri raporlarAi??ndan anlaAYAi??ldAi??AYAi??ndan, ihlalin aAYAi??rlAi??AYAi?? dikkate alAi??narak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin TalimatAi??ai??i??nAi??n 39/6. maddesi gereAYince takdiren 375,00-TL para cezasAi?? ile cezalandAi??rAi??lmasAi??na,
iii.CezalarAi??n toplanmasAi?? sureti ile neticetenAi??1.875,00-TL para cezasAi??Ai??Ai??ile cezalandAi??rAi??lmasAi??na,
b.Erkekler BAi??lgesel Basketbol Ligi YAi??netim EsaslarAi?? TalimatAi??ai??i??nAi??n 16/1. maddesi ile Salon StandartlarAi?? ve GA?venlik TalimatAi??ai??i??nAi??n 35/8. maddesine aykAi??rAi?? biAi??imde mA?sabaka salonunda genel anons sistemi bulunmamasAi?? nedeniyle Basketbol Disiplin TalimatAi??ai??i??nAi??n 34. ve 16. maddeleri gereAYinceAi??ihtar cezasAi??Ai??ile cezalandAi??rAi??lmasAi??na, oybirliAYi ile;Ai??(K.2018/170)

8 -Ai??E.2018/ 171
07.04.2018 tarihinde AydAi??nai??i??da oynanan Efespor ai??i?? Serra SA?nger Ai??negAi??l Belediyespor TB2L mA?sabakasAi?? ile ilgili olarak;
a.Ai??negAi??l Belediye Spor ve GenAi??lik KulA?bA? gAi??revlisi Batuhan YeAYilovaai??i??nAi??n;
i.SAi??zleAYmesiz Basketbol Ligleri YAi??netim EsaslarAi?? TalimatAi??ai??i??nAi??n 24. maddesi ve Resmi Basketbol Oyun KurallarAi??ai??i??nAi??n 39.2.1. maddesine aykAi??rAi?? biAi??imde takAi??m sAi??rasAi?? bAi??lgesini terk ederek oyun sahasAi??na girmesi nedeniyle Basketbol Disiplin TalimatAi??ai??i??nAi??n 34. ve 17. maddeleri gereAYince takdiren 1.500,00-TL para cezasAi?? ile cezalandAi??rAi??lmasAi??na, iAYbu sevke iliAYkinAi??samimi piAYmanlAi??AYAi?? ihtiva eden ikrar mahiyetindeki yazAi??lAi?? savunmalarAi?? Basketbol Disiplin TalimatAi??ai??i??nAi??n 12. maddesinde dA?zenlenen takdiri indirim sebebi sayAi??lmak sureti ile verilen ceza yarAi??sAi??na kadar indirilerek neticeten 750,00-TL para cezasAi??Ai??ile cezalandAi??rAi??lmasAi??na,
ii.MA?sabakanAi??n dAi??rdA?ncA? periyodundaki diskalifiye sonrasAi?? Basketbol Disiplin TalimatAi??ai??i??nAi??n 50/3. maddesi uyarAi??nca idari tedbirli olduAYu halde mA?sabaka sonunda soyunma odasAi?? koridoruna girilerek tedbire uyulmadAi??AYAi??ndan Basketbol Disiplin TalimatAi??ai??i??nAi??n 36. maddesi gereAYince 4 mA?sabakadan men ve 3.500,00-TL para cezasAi?? ile cezalandAi??rAi??lmasAi??na, iAYbu sevke iliAYkinAi??samimi piAYmanlAi??AYAi?? ihtiva eden ikrar mahiyetindeki yazAi??lAi?? savunmalarAi?? Basketbol Disiplin TalimatAi??ai??i??nAi??n 12. maddesinde dA?zenlenen takdiri indirim sebebi sayAi??lmak sureti ile verilen ceza yarAi??sAi??na kadar indirilerek neticeten 2 mA?sabakadan men ve 1.750,00-TL para cezasAi??Ai??ile cezalandAi??rAi??lmasAi??na,
iii.MA?sabaka sonrasAi?? soyunma odasAi?? koridorundaki hakareti nedeniyle ve ihlalin 2017ai??i??2018 sezonu iAi??erisinde ilk defa gerAi??ekleAYtirildiAYi dikkate alAi??narak Basketbol Disiplin TalimatAi??ai??i??nAi??n 31/1. ve 31/4. maddeleri gereAYince 2.500,00-TL para cezasAi??Ai??ile cezalandAi??rAi??lmasAi??na, fiilin mA?sabaka gAi??revlisine yAi??nelmiAY olmasAi?? dikkate alAi??narak verilen ceza takdiren A? oranAi??nda arttAi??rAi??larak neticeten 3.125,00-TL para cezasAi??Ai??ile cezalandAi??rAi??lmasAi??na,
iv.MA?sabaka sonrasAi?? soyunma odasAi?? koridorundaki saldAi??rAi??sAi?? nedeniyle ve ihlalin 2017ai??i??2018 sezonu iAi??erisinde ilk defa gerAi??ekleAYtirildiAYi dikkate alAi??narak Basketbol Disiplin TalimatAi??ai??i??nAi??n 33/2. ve 33/4. maddeleri gereAYince 3.500,00-TL para cezasAi??Ai??ile cezalandAi??rAi??lmasAi??na, fiilin mA?sabaka gAi??revlisine yAi??nelmiAY olmasAi?? dikkate alAi??narak verilen ceza takdiren A? oranAi??nda arttAi??rAi??larak neticeten 4.375,00-TL para cezasAi??Ai??ile cezalandAi??rAi??lmasAi??na,
v.CezalarAi??n toplanmasAi?? sureti ileAi??2 mA?sabakadan men veAi??10.000,00-TL para cezasAi??Ai??Ai??ile cezalandAi??rAi??lmasAi??na,
b.Ai??negAi??l Belediye Spor ve GenAi??lik KulA?bA? basketbolcusu Ediz Ai??smailoAYluai??i??nun,Ai??SAi??zleAYmesiz Basketbol Ligleri YAi??netim EsaslarAi?? TalimatAi??ai??i??nAi??n 24. maddesi ve Resmi Basketbol Oyun KurallarAi??ai??i??nAi??n 39.2.1. maddesine aykAi??rAi?? biAi??imde takAi??m sAi??rasAi?? bAi??lgesini terk ederek oyun sahasAi??na girmesi nedeniyle Basketbol Disiplin TalimatAi??ai??i??nAi??n 34. ve 17. maddeleri gereAYince takdiren 1.500,00-TL para cezasAi?? ile cezalandAi??rAi??lmasAi??na, samimi piAYmanlAi??AYAi?? ihtiva eden ikrar mahiyetindeki yazAi??lAi?? savunmalarAi?? Basketbol Disiplin TalimatAi??ai??i??nAi??n 12. maddesinde dA?zenlenen takdiri indirim sebebi sayAi??lmak sureti ile verilen ceza yarAi??sAi??na kadar indirilerek neticetenAi??750,00-TL para cezasAi??Ai??ile cezalandAi??rAi??lmasAi??na, oybirliAYi ile;Ai??(K.2018/171)

9 – E.2018/ 172
BeAYiktaAY Basketbol YatAi??rAi??mlarAi?? San. ve Tic. A.Az. yAi??neticisi Cihat KumuAYoAYluai??i??nun,Ai??08.04.2018 tarihinde Ai??stanbulai??i??da oynanan Anadolu Efes Spor KulA?bA? ai??i?? BeAYiktaAY Sompo Japan TahincioAYlu Basketbol SA?per Ligi mA?sabakasAi?? sonrasAi??ndaki sportmenliAYe aykAi??rAi?? aAi??Ai??klamalarAi?? nedeniyle ve ihlalin 2017ai??i??2018 sezonu iAi??erisinde ilk defa gerAi??ekleAYtirildiAYi dikkate alAi??narak Basketbol Disiplin TalimatAi??ai??i??nAi??n 30/2. ve 30/5. maddeleri gereAYinceAi??35.000,00-TL para cezasAi??Ai??ile cezalandAi??rAi??lmasAi??na, oybirliAYi ile;Ai??(K.2018/172)

10 -Ai??E.2018/ 173
Sivas Yol Spor KulA?bA? baAY antrenAi??rA? Nedim GA?ldikenai??i??in, 06.04.2018 tarihinde Denizliai??i??de oynanan Sivas Yol Spor KulA?bA? ai??i?? Gaziantep Belediye Spor KulA?bA? U-16 Erkekler Anadolu BAi??lgeler Finali mA?sabakasAi?? ile ilgili olarak;
a.Diskalifiye sonrasAi??, mA?sabakanAi??n dAi??rdA?ncA? periyodunda ve mA?sabaka sonrasAi??nda Basketbol Disiplin TalimatAi??ai??i??nAi??n 50/3. maddesi uyarAi??nca idari tedbirli olduAYu halde oyun sahasAi?? ile soyunma odasAi?? koridoruna girilerek tedbire uyulmadAi??AYAi??ndan Basketbol Disiplin TalimatAi??ai??i??nAi??n 36. maddesi gereAYince takdiren 5 mA?sabakadan men ve 1.875,00-TL para cezasAi?? ile cezalandAi??rAi??lmasAi??na, ikrar mahiyetindeki yazAi??lAi?? savunmalarAi?? Basketbol Disiplin TalimatAi??ai??i??nAi??n 12. maddesinde dA?zenlenen takdiri indirim sebebi sayAi??lmak sureti ile verilen ceza yarAi??sAi??na kadar indirilerekAi??-Basketbol Disiplin TalimatAi??ai??i??nAi??n 60/4.maddesi hA?kmA?yle-Ai??neticeten 3 mA?sabakadan men ve 937,50-TL para cezasAi??Ai??ile cezalandAi??rAi??lmasAi??na,
b.Diskalifiye sonrasAi??, mA?sabakanAi??n dAi??rdA?ncA? periyodunda ve mA?sabaka sonrasAi??ndaki hakaretleri nedeniyle ve ihlalin 2017ai??i??2018 sezonu iAi??erisinde ilk defa gerAi??ekleAYtirildiAYi dikkate alAi??narak Basketbol Disiplin TalimatAi??ai??i??nAi??n 31/1. ve 31/4. maddeleri gereAYince takdiren 1.250,00-TL para cezasAi??Ai??ile cezalandAi??rAi??lmasAi??na, fiilin mA?sabaka gAi??revlisine yAi??nelmiAY olmasAi?? dikkate alAi??narak verilen ceza takdiren A? oranAi??nda arttAi??rAi??larak neticeten 1.562,50-TL para cezasAi??Ai??ile cezalandAi??rAi??lmasAi??na, ikrar mahiyetindeki yazAi??lAi?? savunmalarAi?? Basketbol Disiplin TalimatAi??ai??i??nAi??n 12. maddesinde dA?zenlenen takdiri indirim sebebi sayAi??lmak sureti ile verilen ceza yarAi??sAi??na kadar indirilerek neticeten 781,25-TL para cezasAi??Ai??ile cezalandAi??rAi??lmasAi??na,
c.CezalarAi??n toplanmasAi?? sureti ileAi??3 mA?sabakadan men veAi??1.718,75-TL para cezasAi??Ai??Ai??ile cezalandAi??rAi??lmasAi??na, oybirliAYi ile;Ai??(K.2018/173)

11 ai??i??Ai?? E.2018/ 174
08.04.2018 tarihinde Yalovaai??i??da oynanan Yalova Vip GenAi??lik Spor KulA?bA? ai??i?? Ferko Ilgaz Hotel Kastamonu Basketbol Spor KulA?bA? TKBL mA?sabakasAi??na iliAYkin Kurulumuza sevk edilen dosya ile ilgili olarak;
a.Yalova Vip GenAi??lik Spor KulA?bA? basketbolcusu SA?meyye Ai??zcanai??i??Ai??nAi??Basketbol Disiplin TalimatAi??ai??i??nAi??n 50. maddesi uyarAi??nca tedbirli olarak resmi mA?sabakalara katAi??lmaktan men edilmesine iliAYkin verilen kararAi??n kaldAi??rAi??lmasAi??na iliAYkin talebin reddine ve ai??i??ceza verilmesi halinde mahsup edilmek A?zere-Ai??idari tedbirin devamAi??na,
b.Dosya A?zerinde incelemenin devamAi??na,

12 ai??i??Ai?? E.2018/ 175
08.04.2018 tarihinde Yalovaai??i??da oynanan Yalova Vip GenAi??lik Spor KulA?bA? ai??i?? Ferko Ilgaz Hotel Kastamonu Basketbol Spor KulA?bA? TKBL mA?sabakasAi??na iliAYkin Kurulumuza sevk edilen dosya ile ilgili olarak;
a.Ferko Ilgaz Hotel Kastamonu Basketbol Spor KulA?bA? basketbolcularAi?? Ai??isem Ai??ncel, Dilan Ai??elik ve Kayra GA?lerai??i??inAi??Basketbol Disiplin TalimatAi??ai??i??nAi??n 50. maddesi uyarAi??nca resmi mA?sabakalara katAi??lmaktan men edilmesine iliAYkin idari tedbirin ai??i??ceza verilmesi halinde mahsup edilmek A?zere-Ai??devamAi??na,
b.Dosya A?zerinde incelemenin devamAi??na,

13 – E.2018/ 176
08.04.2018 tarihinde Gaziantepai??i??te oynanan Gaziantep Basketbol ai??i?? Muratbey UAYak TahincioAYlu Basketbol SA?per Ligi mA?sabakasAi?? ile ilgili Kurulumuza sevk edilen dosya A?zerinde incelemenin devamAi??na,

Karar verilmiAYtir.

Av. Can YALAi??INKAYA
Disiplin Kurulu BaAYkanAi??

DarA?AYAYafaka Kupa Ai??Ai??in Sahaya Ai??Ai??kAi??yor
U16 Erkekler A TA?rkiye AzampiyonasAi?? YarAi?? Finali BaAYlAi??yor

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir